1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cenové relace

Odměna za právní služby poskytované advokátem vychází z vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů. V jednotlivých případech však může být sjednána individuálně (smluvní odměna).

 

Se stálými klienty nebo s klienty, kterým poskytuji právní služby ve větším rozsahu, se obvykle předem dohodnu na smluvní odměně.

 

Přihlížím rovněž k časové náročnosti a k sociální situaci klienta.

 

V některých sporech je možné vázat výši odměny na úspěch v dané věci. Přitom je třeba přihlédnout k okolnostem případu. Úspěch ve věci nelze přes veškerou snahu z mé strany garantovat. O možných rizicích spojených s vedením sporu klienty vždy předem informuji.

 

Připomínám, že v případě úspěchu ve sporu je protistrana zpravidla povinna náklady právního zastoupení nahradit.

 

Podnikatelům a obcím, které využívají mé služby dlouhodobě, nabízím speciální podmínky přizpůsobené na míru jejich potřebám.

 

V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele informuji své klienty, kteří jsou spotřebiteli, že subjektem mimosoudního řešení sporů v oblasti poskytování právních služeb je Česká advokátní komora.