1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Profil kanceláře

Poskytuji právní služby ve všech oborech práva, zejména v právu občanském, trestním, obchodním, pracovním, rodinném, přestupkovém a správním.

 

Svým klientům nabízím individuální přístup a kvalifikované posouzení jejich celkové situace. Vycházím z mnohaleté praxe a bohatých zkušeností s řešením širokého spektra právních problémů, ať už souvisejí se soukromým životem klientů nebo s jejich podnikatelskou činností.

 

Zájem klienta je pro mě vždy na prvním místě. Navrhnu takové řešení, které je pro klienta optimální po právní a ekonomické stránce, i s ohledem na náklady na vedení sporu.

 

Příkladný výčet nejčastěji poskytovaných právních služeb naleznete v rubrice Zaměření kanceláře. Jsem připravena vyjít vstříc i Vašim dalším požadavkům.